Return to site

Lansare de carte

Psihologia socială si dinamica personalitătii

Vă așteptăm joi, 21 februarie 2019, de la ora 18, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran” din Timișoara, la lansarea cărții “Psihologia socială și dinamica personalității. Acumulări, sinteze, perspective” a prof. univ. dr. habil. Alin Gavreliuc. Pentru cei interesați, detalii despre eveniment pot fi accesate la adresa https://www.facebook.com/events/337564936857354/.

Ultima carte a profesorului universitar Alin Gavreliuc, Psihologia socială și dinamica personalității. Acumulări, sinteze, perspective, marchează un punct de referință atât pentru cariera prolificului autor timișorean, cât și pentru psihologia socială românească. Alin Gavreliuc, profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Psihologie și Sociologie, Departamentul de Psihologie, este autorul a 8 cărți ca prim autor, a 4 cărți ca și co-autor sau coordonator, precum și a peste 50 de articole științifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Volumul actual (Psihologia socială și dinamica personalității. Acumulări, sinteze, perspective), apărut la Editura Polirom, Colecția Collegium, Iași, 2019, ce cuprinde un total de 520 de pagini, este o adevărată sinteză enciclopedică care impresionează nu doar prin numărul considerabil de studii sintetizate, ci și prin diversitatea subiectelor tratate. Cititorul este purtat într-o „călătorie” pornită de la nivelul intrapersonal, care progresează mai apoi spre nivelul interpersonal, al relației cu „celălalt” și care se încheie la nivelul de maximă generalitate, al mentalităților și identităților colective. În această progresie sunt tratate, rând pe rând, subiecte centrale din psihologia socială. Identitatea de sine a individului, formarea atitudinilor față de ceilalți, raportarea față de realitatea socială și încercarea de a-l influența pe „celălalt”, lupta lui continuă pentru menținerea unei identități personale pozitive, relațiile amoroase, iraționalitatea care-l caracterizează în contextele de grup, dar și modalitățile în care individul este influențat de realitatea macro (fundalul politic, valoric și cel al mentalităților colective) în care acesta viețuiește, sunt doar câteva din temele ce conturează portretul individului-tip, al cărui destin este, în cea mai mare parte, influențat „din afară”. Comportamentele individului care uneori dă dovadă de cea mai înaltă moralitate contrastează dramatic cu cele în care acesta devine complet indiferent la suferința semenului, sau este în stare chiar să-l ucidă pe acesta pentru a se salva pe sine.

Abordarea cărții este una riguroasă, specifică oamenilor de știință, argumentată cu un impresionant număr de exemple din studii de specialitate și care oferă totodată, printr-o inspirată integrare a acestora, noi perspective de înțelegere a comportamentului uman, mereu ținând seama și de contextul în care acesta are loc. După cum însuși autorul concluzionează, „nu există adevăruri absolute în viaţa socială, ci numai adevăruri relative, rezultate din interacţiunea cu celălalt şi cu situaţia” (p. 63).

Volumul se adresează atât cercetătorilor și practicienilor din domeniul științelor umaniste, cât și studenților la psihologie și acelor cititori care sunt în căutarea unor răspunsuri cu privire la subtilitățile comportamentului uman. Prin sistematizarea, acuratețea, exhaustivitatea și ingeniozitatea concluziilor, această carte va răspunde exigențelor cititorilor și îi va răsplăti, cel mai probabil, printr-o înțelegere mai adâncă a ceea ce înseamnă comportamentul uman în contextul co-existenței alături de semenii lor.

Drd. Alin Semenescu