Return to site

GoToUVT

Gaseste-ti calea spre UVT!

GoToUVT: Creșterea șansei de acces a elevilor din medii defavorizate la învățământul superior prin servicii de consiliere și orientare în carieră (GoToUVT) este unul din cele 6 proiecte câștigate de UVT în urma competiţiei de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2018.

broken image

Proiectul, coordonat de conf. univ. habil. dr. Ramona PALOȘ (Departamentul de Psihologie), se va derula în intervalul 14.05.2018 – 13.12.2018 și are ca obiectiv general creșterea echității sociale și facilitarea accesului elevilor la învățământul superior prin dezvoltarea unor parteneriate noi cu instituțiile de învățământ preuniversitar din medii defavorizate, în vederea consilierii și orientării în carieră a elevilor.

În acest sens, accentul este pus pe:

  • testarea vocațională a unui număr de cel puțin 100 de elevi din licee din medii defavorizate în vederea realizării consilierii și orientării lor în carieră în conformitate cu profilele vocaționale identificate;

  • instruirea a cel puțin 50 de profesori pentru realizarea de activități de consiliere vocațională primară și

  • informarea părinților cu privire la necesitatea și importanța orientării în carieră a copiilor lor.

Prin rezultatele sale, proiectul va contribui la:

  • extinderea parteneriatelor cu mediul preuniversitar;

  • dezvoltarea ofertei de servicii de consiliere și orientare în carieră a Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT – care va avea astfel și o componentă adresată elevilor, nu doar studenților; prin accesarea noii structuri a site-ului elevii pot adresa întrebări specifice consilierilor centrului și pot beneficia de un screening inițial orientativ pentru identificarea intențiilor vocaționale;

  • elaborarea unui ghid de lucru cu exerciții și aplicații utile profesorilor în procesul de consiliere vocațională primară a elevilor.