Return to site

Evaluarea psihologica. Manualul psihologului clinician

#cartea_saptamanii

· carte

Salutăm contribuția valoroasă a colegelor noastre, prof.univ.dr. Mona Vintila si lector dr. Silvia Magurean, la acest manual, un volum coordonat de Violeta Enea și Ion Dafinoiu.

broken image

Astfel, prof. univ. dr. Mona Vintilă este autoarea capitolului Sistemul nervos și comportamentul iar lect.univ.dr. Silvia Magurean este autoarea capitolului Instrumente de auto-evaluare.

Editura Polirom a publicat la final de an 2017 volumul intitulat Evaluarea psihologică. Manualul psihologului clinician, coordonat de Violeta Enea și Ion Dafinoiu. Violeta Enea este conf. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și psihoterapeut format în hipnoză clinică și terapie ericksoniană. Ion Dafinoiu este președintele Colegiului Psihologilor din România, prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conducător de doctorat și titularul cursurilor Psihodiagnostic clinic, Psihoterapii scurte, Hipnoză clinică și terapie ericksoniană.

Pe lângă cei doi coordonatori, la apariția acestui volum și-au adus contribuția și alți specialiști români de renume din mari centre universitare din țară. Cadre didactice și cercetători consacrați din cadrul facultăților de psihologie și medicină din Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Brașov și Constanța au prezentat în acest volum informații valoroase, atât pentru specialiști, cât și pentru studenți, cu privire la procesul evaluării psihologice, în manieră didactică.

Volumul conține 672 de pagini, este structurat în cinci părți și debutează cu prezentarea autorilor și a contribuțiilor relevante ale acestora, continuând cu o scurtă și clară prefață redactată de Daniel David, profesor de științe cognitive clinice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Prima parte, denumită Cunoștințe preliminare, oferă cititorilor informații relevante despre sistemul nervos central, stadiile dezvoltării psihice, tulburările psihice și particularitățile evaluării clinice. Prezintă de asemenea, rolul psihologului clinician, calitățile psihometrice ale testelor psihologice cât și informații despre interpretarea acestora și analiza statistică a datelor.

Procesul evaluării psihologice în domeniul clinic, cea de-a doua parte a volumului, aduce în prima plan reperele de actualitate în planificarea eficientă a evaluării clinice, etapele acesteia și selectarea testelor psihologice. Apoi, cititorului i se oferă informații cu privire la evaluarea statusului mintal și la modul de integrare și interpretare a datelor obținute în urma evaluării. Partea a doua se încheie cu prezentarea modului de redactare a raportului psihologic, a problemelor etice întâlnite în evaluare și cu informații despre cercetarea în domeniul psihologiei clinice.

Cea de-a treia parte a acestui valoros volum este dedicată metodelor de evaluare. Autorii oferă date cu privire la instrumentele de autoevaluare, evaluare prin interviuri, observație clinică și evaluarea personalității prin metode proiective. De asemenea, cititorii interesați pot găsi informații cu privire la instrumentele psihologice de evaluare a preșcolarilor, cât și la evaluarea psihologică computerizată.

Partea a patra oferă un conținut bogat, referitor la Aplicațiile speciale ale evaluării psihologice în domeniul clinic. În această secțiune sunt prezentate modalități de evaluare psihologică a copiilor, adolescenților și vârstnicilor, a copilului maltratat, a situaților de divorț și doliu, a traumei, a anxietății, depresiei, riscului de suicid și a violenței. Această parte continuă cu date privind evaluarea personalității, a tulburărilor de comportament alimentar, adicției și abuzului de substanțe, precum și evaluarea funcționării neuropsihologice.

Ultima parte a volumului cuprinde date la fel de valoroase cu privire la Alte cadre ale evaluării psihologice, precum evaluarea psihologică în domeniul transporturilor, în contextul organizațional, judiciar, medical, al psihopedagogei speciale și celui corecțional.

Evaluarea psihologică este un prim pas pe care psihologul și clientul trebuie să îl facă înainte de tratament. Astfel acest volum, prin cantitatea și calitatea informațiilor prezentate, poate fi considerat un manual util și o referință bibliografică importantă, atât pentru studenți, cât și pentru specialiștii din domeniul psihologiei.

Drd. Otilia Tudorel